Οι υπηρεσίες μου

 

Coaching Αυτοεκτίμησης

Στόχος είναι να απαλλαγείς από τις παρακάτω καταστάσεις:

"Συχνά νιώθω κατώτερος/η από τους γύρω μου" 

"Δεν πιστεύω στον εαυτό μου"

"Δεν νιώθω ότι έχω καλή σχέση με τον εαυτό μου"

"Συνέχεια συγκρίνω τον εαυτό μου με άλλους ανθρώπους" 

"Συχνά με επηρεάζει η γνώμη των γύρω μου για εμένα"

"Συχνά η ζωή μου να γυρίζει γύρω από το πρόγραμμα και τα θέλω των άλλων"

"Δεν έχω το θάρρος της γνώμης μου"

"Συχνά νιώθω αμήχανα όταν βρίσκομαι με κόσμο"

"Συνέχεια προσπαθώ να τα έχω καλά με όλους"

Ο στόχος επιτυγχάνεται μέσα από ατομικές συζητήσεις μαζί μου και κατόπιν εφαρμογής μίας σειράς βιωματικών ασκήσεων που σου προτείνω στο τέλος κάθε συνεδρίας μας.

Coaching Εμφανισιακής Αυτοπεποίθησης

Στόχος είναι να απαλλαγείς από τις παρακάτω καταστάσεις:

"Δεν νιώθω καλά με το σώμα μου"

"Νιώθω ανεπαρκής να προσεγγίσω ανθρώπους που με ενδιαφέρουν"

"Ζηλεύω άλλους ανθρώπους για την εξωτερική τους εμφάνιση"

"Αν αδυνατίσω/παχύνω θα είμαι πιο ωραίος/α"

"Αν κάνω πλαστική θα δείχνω πιο ωραίος/α"

Ο στόχος επιτυγχάνεται μέσα από ατομικές συζητήσεις μαζί μου και κατόπιν εφαρμογής μίας σειράς βιωματικών ασκήσεων που σου προτείνω στο τέλος κάθε συνεδρίας μας.

Coaching Οικονομικής Αυτοπεποίθησης

Στόχος είναι να απαλλαγείς από τις παρακάτω καταστάσεις:

"Δεν διαχειρίζομαι αποτελεσματικά τα οικονομικά μου" 

"Δεν μπορώ να αυξήσω το εισόδημά μου για να μπορώ να κάνω τη ζωή που θέλω" 

"Το εισόδημά μου δεν επαρκεί για να καλύπτω τα έξοδά μου"

"Θέλω να κάνω μία επένδυση και δεν νιώθω σίγουρος/η για αυτήν"

Ο στόχος επιτυγχάνεται μέσα από ατομικές συζητήσεις μαζί μου και κατόπιν εφαρμογής μίας σειράς βιωματικών ασκήσεων που σου προτείνω στο τέλος κάθε συνεδρίας μας.

Coaching Εργασιακής Αυτοπεποίθησης

"life coaching για προσωπική ανάπτυξη στην Ελλάδα", "coaching για αυτοπεποιθηση", "life coaching για αυτοπεποιθηση", "life coaching για αυτοπεποιθηση", "life coaching για αυτοπεποιθηση", "life coaching για αυτοπεποιθηση", "life coaching για αυτοπεποιθηση", "life coaching για αυτοπεποιθηση", "life coaching για αυτοπεποιθηση", "life coaching για αυτοπεποιθηση", "life coaching για αυτοπεποιθηση", "life coaching για αυτοπεποιθηση", "life coaching για αυτοπεποιθηση", "life coaching για αυτοπεποιθηση", "life coaching για αυτοπεποιθηση", "life coaching για αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση" "life coaching για προσωπική ανάπτυξη στην Ελλάδα", "coaching για αυτοπεποιθηση", "life coaching για αυτοπεποιθηση", "life coaching για αυτοπεποιθηση", "life coaching για αυτοπεποιθηση", "life coaching για αυτοπεποιθηση", "life coaching για αυτοπεποιθηση", "life coaching για αυτοπεποιθηση", "life coaching για αυτοπεποιθηση", "life coaching για αυτοπεποιθηση", "life coaching για αυτοπεποιθηση", "life coaching για αυτοπεποιθηση", "life coaching για αυτοπεποιθηση", "life coaching για αυτοπεποιθηση", "life coaching για αυτοπεποιθηση", "life coaching για αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση", "πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση"

life coaching για προσωπική ανάπτυξη στην Ελλάδα, life coaching για ενίσχυση αυτοπεποίθησης, life coaching για  αυτοπεποίθηση, life coaching για ενίσχυση αυτοπεποίθησης, life coaching για ενίσχυση αυτοπεποίθησης

life coaching για προσωπική ανάπτυξη στην Ελλάδα, life coaching για ενίσχυση αυτοπεποίθησης, life coaching αυτοπεποίθησης, πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση, πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση, πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση, πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση life coaching για προσωπική ανάπτυξη στην Ελλάδα, life coaching για ενίσχυση αυτοπεποίθησης, life coaching αυτοπεποίθησης, πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση, πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση, πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση, πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση, life coaching για προσωπική ανάπτυξη στην Ελλάδα, life coaching για ενίσχυση αυτοπεποίθησης, life coaching αυτοπεποίθησης, πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση, πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση, πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση, πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση, life coaching για προσωπική ανάπτυξη στην Ελλάδα, life coaching για ενίσχυση αυτοπεποίθησης, life coaching αυτοπεποίθησης, πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση, πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση, πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση, πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση, life coaching για προσωπική ανάπτυξη στην Ελλάδα, life coaching για ενίσχυση αυτοπεποίθησης, life coaching αυτοπεποίθησης, πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση, πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση, πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση, πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση, life coaching για προσωπική ανάπτυξη στην Ελλάδα, life coaching για ενίσχυση αυτοπεποίθησης, life coaching αυτοπεποίθησης, πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση, πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση, πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση, πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση

life coaching για προσωπική ανάπτυξη στην Ελλάδα, life coaching για ενίσχυση αυτοπεποίθησης, life coaching για  αυτοπεποίθηση, life coaching για ενίσχυση αυτοπεποίθησης, life coaching για ενίσχυση αυτοπεποίθησης, πως θα αποκτησω αυτοπεποιθηση

Στόχος είναι να απαλλαγείς από τις παρακάτω καταστάσεις:

“Φοβάμαι μην με απολύσουν”

“Φοβάμαι να εκφράζω τη γνώμη μου και τις αντιρρήσεις μου” 

"Συχνά συγκρίνων την απόδοσή μου με την απόδοση των συναδέλφων μου"

“Μου ανατέθηκε ένα project και δεν είμαι σίγουρος/η ότι μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτό”

“Θέλω να πάρω προαγωγή αλλά δεν τα καταφέρνω”

“Θέλω να εξελιχθώ στην εργασία μου αλλά δεν ξέρω πώς”

"Συχνά στη δουλειά μου με φορτώνουν με παραπάνω αρμοδιότητες από αυτές που μου αναλογούν"

“Συχνά στη δουλειά μου κάνω υπερωρίες και δεν πληρώνομαι για αυτές”

“Θέλω να βάλω όρια στη δουλειά, αλλά δεν ξέρω πώς”

“Θέλω να μπορώ να λέω όχι, χωρίς να φοβάμαι μην πάει κάτι στραβά”

Ο στόχος επιτυγχάνεται μέσα από ατομικές συζητήσεις μαζί μου και κατόπιν εφαρμογής μίας σειράς βιωματικών ασκήσεων που σου προτείνω στο τέλος κάθε συνεδρίας μας.

Coaching Κοινωνικής Αυτοπεποίθησης

Στόχος είναι να απαλλαγείς από τις παρακάτω καταστάσεις:

“Νιώθω ανασφάλεια όταν είμαι μαζί με κόσμο”

“Δεν μπορώ να ενταχθώ εύκολα σε παρέες” 

"Δυσκολεύομαι να προσεγγίσω άλλους ανθρώπους"

“Νιώθω ανασφάλεια όταν βρίσκομαι με εκείνον/η που με ενδιαφέρει”

"Δεν μπορώ να κάνω φίλους"

"Δεν εμπιστεύομαι τους ανθρώπους"

"Συχνά νιώθω καχυποψία για τους γύρω μου"

"Δεν μπορώ να επικοινωνήσω εύκολα με άλλους ανθρώπους"

Ο στόχος επιτυγχάνεται μέσα από ατομικές συζητήσεις μαζί μου και κατόπιν εφαρμογής μίας σειράς βιωματικών ασκήσεων που σου προτείνω στο τέλος κάθε συνεδρίας μας.

  • Facebook
  • Instagram